Pałac Sztuki w Krakowie. Stanisław Rodziński. Malarstwo