5. JERZY LEWCZYNSKI_Portret_NN (Portret znaleziony na ulicy)_1970_72dpi