Igor_1929_by_F_Man._Germany_wikimedia_Domena publiczna