1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Styl Życia

Silversi na rynku pracy. Czy łatwo jest zmienić pracę po 50. roku życia?

Obecnie co czwarty Polak jest w wieku emerytalnym, co oznacza, że sytuacja demograficzna wręcz wymusza zmiany na rynku pracy. (Fot. iStock)
Obecnie co czwarty Polak jest w wieku emerytalnym, co oznacza, że sytuacja demograficzna wręcz wymusza zmiany na rynku pracy. (Fot. iStock)
Boimy się zmian. Szczególnie jeśli dotyczą naszej kariery i zwłaszcza jeśli jesteśmy po pięćdziesiątce. Okazuje się jednak, że osobom z pokolenia silver będzie coraz łatwiej na polskim rynku pracy.

Niepewność i zmienność to cechy, które bardzo dobrze opisują współczesne realia. Ciągle zmieniająca się sytuacja na świecie – pod wieloma aspektami – pokazuje, że niczego nie można być pewnym, a my, jako społeczeństwo, musimy nauczyć się dostosowywać do panujących reguł.

Dotyczy to także – a może głównie – rynku pracy. Obecnie co czwarty Polak jest w wieku emerytalnym, co oznacza, że sytuacja demograficzna wręcz wymusza zmiany na rynku pracy. Dotyczy to przede wszystkim generacji silver – według danych GUS od 20 lat systematycznie zwiększa się bowiem udział osób 50+ w populacji Polski*. Słowem: starzejemy się jako społeczeństwo.

Jeśli wydaje wam się, że w Polsce dominuje przekonanie „byle do emerytury i potem koniec pracy”, to nic bardziej mylnego. Z przeprowadzonego badania Minds&Roses wynika, że prawie 70 proc. osób w wieku przedemerytalnym nie myśli o emeryturze i zamierza kontynuować działalność zawodową. Przede wszystkim są to osoby z największych miejscowości i z wykształceniem wyższym.

Również coraz więcej osób w wieku emerytalnym chce dalej pracować – 28 proc. emerytów pozostaje aktywna zawodowo. Natomiast spośród nieaktywnych zawodowo emerytów aż 43 proc. podjęłoby się pracy, gdyby otrzymało satysfakcjonującą ofertę. Z kolei spośród nieaktywnych zawodowo osób w wieku przedemerytalnym i okresie ochronnym jest to ponad połowa osób. I wbrew pozorom pokoleniu silver nie chodzi tylko o kwestie finansowe, lecz także w dużej mierze o bycie wśród ludzi, możliwość wyjścia z domu i urozmaicenie codzienności.

Nie zmienia to faktu, że mimo gotowości do pracy nadal sporo osób, które nie są aktywne zawodowo, niechętnie myśli o zmianie pracy i jest przekonana, że znalezienie pracy po pięćdziesiątce jest trudne.

Gotowość osób 50+ do podejmowania pracy jest jednak bardzo dobrą wiadomością dla pracodawców – badania pokazują bowiem, że sytuacja demograficzna wymusi większe branie pod uwagę na rynku pracy osób po pięćdziesiątce, którzy uzupełnią lukę kompetencyjną. Zdaniem ekspertów doświadczenie silversów połączone z kompetencjami technologicznymi młodszych pracowników może stanowić szansę rozwoju dla firmy.

– Myśląc o osobach 50+ czy 60+, musimy wyzbyć się stereotypów i stygmatyzacji przedstawicieli tej najszybciej rosnącej grupy wiekowej. Współcześni seniorzy nie są wykluczeni cyfrowo (obecnie ok. ¾ używa Internetu, połowa robi w nim zakupy lub korzysta z bankowości elektronicznej). To pierwsze pokolenie osób, które było aktywne na rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej i nadal chce korzystać z dobrodziejstw jej skutków. Silversi mają większą uważność względem własnej sytuacji materialnej oraz myślą o swoich potrzebach i pragnieniach, są zdrowsi, bardziej aktywni, więcej podróżują – mówi Piotr Chwiedziewicz, Growth Manager z OLX Praca.

Jednak zapał pracowników to jedno, a gotowość pracodawców to drugie. Na szczęście rynek pracy coraz chętniej otwiera się na osoby po 50. roku życia. Jak podaje raport, pracodawcy doceniają to, że „są to najczęściej osoby o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej i finansowej, wykształcone, cechujące się wysoką motywacją do pracy i lojalnością wobec firmy”.

– Biorąc pod uwagę niedobory na rynku pracy i poszukiwanie pracowników z odpowiednim doświadczeniem, myślę, że czeka nas czas, kiedy firmy będą musiały sięgnąć po starszych pracowników. Również tych, którzy już przeszli na emeryturę. Potencjalnie te rekrutacje będą inne: proces zachęty do zmiany pracy, a proces namawiania do powrotu na rynek pracy bardzo się od siebie różnią. Dlatego już teraz warto rozmawiać z pracownikami przechodzącymi na emeryturę o tym, jak nasza organizacja wspiera silversów. Co musiałoby się stać, aby zostali? Czego potrzebują? A co było dla nich trudne? To trudniejsze zadanie niż skupienie się na niższych kompetencjach technologicznych wśród starszych pracowników. Ale o wiele bardziej opłacalne w perspektywie długofalowej – dodaje Piotr Chwiedziewicz.

*„Srebrne talenty: wykorzystanie potencjału pokolenia silver”, raport OLX, wrzesień 2023; badanie przeprowadzono na próbie 1000 osób w wieku 50+, z podziałem na grupy w wieku przed okresem ochronnym, w wieku ochronnym oraz na emeryturze.

**Badanie Minds&Roses dla OLX Praca luty–marzec 2023.

Źródło: „Srebrne talenty: wykorzystanie potencjału pokolenia silver”, raport OLX, wrzesień 2023

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze