Grupa Tabanda, czyli Małgorzata Malinowska, Filip Ludka i Tomasz Kempa, świadomie ograniczają liczbę odpadów, wykorzystując je w kolejnych projektach.