System identyfikacji wizualnej Gospodarstwa Ogrodniczego Łęgajny, projektPara-Buch i MooStudio