„Poznańskie Lustra”, proj. Emilia Schudy, Agata Smok i Mikołaj Stępień