Jak ograniczyć skutki finansowe nieprzewidzianych zdarzeń?

123rf.com

Badania* wskazują, że dla 9 z 10 młodych rodziców szczególnie ważne jest zabezpieczenie w razie niezdolności do pracy oraz zagwarantowanie bliskim pieniędzy na leczenie i rehabilitację w przypadku poważnej choroby. Jak zabezpieczyć najbliższych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych?
Istnieje wiele sposobów zagwarantowania rodzinie stabilności finansowej w razie nieprzewidzianych sytuacji. Jedną z opcji jest regularne oszczędzanie i odkładanie co miesiąc określonych kwot na tzw. „czarną godzinę”. Aby uzbierać sumę dającą poczucie bezpieczeństwa, musimy wykazać się dużą konsekwencją w oszczędzaniu oraz znaleźć środki w comiesięcznym budżecie. Jeśli nasze finanse nie pozwalają na takie rozwiązanie, warto rozważyć zabezpieczenie w postaci pakietu ubezpieczeniowego. Jak wybrać właściwą polisę spośród wielu dostępnych na rynku?

Przede wszystkim skupmy się na słowie pakiet, czyli znajdźmy taką ofertę, która będzie nie tylko ubezpieczeniem na życie, ale zapewni kompleksowe zabezpieczenie naszej rodzinie, czyli opiekę medyczną, ubezpieczenie mienia, OC, a nawet domowe assistance. Następnie poddajmy ją ocenie pod kątem 2 wariantów: wysokości comiesięcznych składek oraz wysokości odszkodowania. Jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia pamiętajmy, że możemy ubezpieczyć się nie tylko na wypadek śmierci czy tzw. uszczerbku na zdrowiu, ale również m.in. od utraty pracy bądź od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Według badań* dla 83 proc. ankietowanych szczególnie ważny jest łatwy dostęp do lekarzy i badań medycznych oraz otrzymanie pieniędzy w razie nieszczęśliwego wypadku np. złamania, zwichnięcia czy oparzenia. Dlatego szczególną uwagę zwróćmy na pakiety ubezpieczeniowe, które w ramach świadczeń zapewniają opiekę medyczną. Assistance medyczne w większości obejmuje określoną liczbę wizyt domowych czy w gabinetach lekarzy specjalistów, transport medyczny, bądź opiekę pielęgniarki. „Szukając ubezpieczenia dla całej rodziny zastanówmy się, co jest dla nas i naszych bliskich najważniejsze i jaki zakres ochrony spełni oczekiwania wszystkich domowników. Dobierając pakiet ubezpieczeniowy dla całej rodziny, zwracajmy uwagę na zakres świadczeń medycznych oraz czy obejmuje on ochroną wszystkich członków rodziny”, mówi Paweł Majtkowski, analityk Avivy.

Pomoc na co dzień jest również bardzo ważna, jeśli opiekujemy się małym dzieckiem i po prostu nie mamy czasu na poszukiwanie fachowca. Spośród ubezpieczeń w pakietach, część obejmuje home assistance – czyli usługi fachowców od domowych usterek – m.in. hydraulika, elektryka czy ślusarza. Dzięki ubezpieczeniu nie ponosimy kosztów robocizny, ewentualnie tylko koszt materiałów wykorzystanych do naprawy (możemy je również kupić sami). Dodatkowo warto szukać pakietów, które zapewniają mam ochronę OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że jeśli np. jadąc na rowerze zarysujemy samochód i właściciel będzie żądał od nas pokrycia kosztów naprawy, to koszt ten pokryje za nas ubezpieczyciel.

Pamiętajmy, aby zwrócić uwagę na najważniejsze elementy, takie jak wysokość odszkodowania w zależności od zdarzenia, zakres pakietu medycznego oraz dodatkowe opcje zapewniające pomoc na co dzień, czyli ubezpieczenie mienia, OC czy domowe assistance. Dzięki dobrze dobranemu pakietowi będziemy mogli chronić rodzinę przed tym, co nieprzewidziane.

*Bbudadanie ARC Rynek i Opinia na zlecenie Avivy