fbpx

Jakie podejście do ekologii ma współczesna młodzież?

Jakie podejście do ekologii ma współczesna młodzież?
Greta Thunberg jest inspiracją i wzorem do naśladowania w walce o środowisko dla wielu młodych ludzi. Szwedzka działaczka podczas młodzieżowego protestu klimatycznego w Bristolu (Fot. Peter Nicholls/Reuters/Forum)

WWF Polska, przy współudziale portalu Brainly, przeprowadziło badania dotyczące zaangażowania młodych ludzi w działania proekologiczne. Otrzymano ponad dwa tysiące odpowiedzi, które pokazują jaką świadomość na temat ochrony środowiska ma młode pokolenie.

W ankiecie mogli wziąć uczniowie od 1. klasy podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Największą grupę (ponad 80%) stanowiły dzieci w wieku 13-15 lat – to one najchętniej podzieliły się informacjami o tym, jak wyglądają ich codzienne ekodziałania.

Według uczniów największy wpływ na ochronę środowiska mają takie zachowania jak:

  • segregowanie odpadów,
  • niekupowanie produktów w plastikowych opakowaniach,
  • ograniczanie zużycia wody.

Dlatego też (konsekwentnie):

  • 67% młodych osób deklaruje, że segreguje odpady zgodnie z zasadami,
  • 65% osób deklaruje oszczędzanie wody przy codziennych czynnościach (np. krótki prysznic, zakręcanie wody podczas mycia zębów, oszczędne zmywanie, picie kranówki).
  • Z kolei 56% młodzieży szkolnej mówi, że w domu nie wyrzuca się jedzenia, kupuje się mniej, wykorzystuje się resztki.
  • Średnio 1 na 3 osoby zaznacza także inne czynności, takie jak naprawianie, wymienianie, przetwarzanie przedmiotów, kupowanie z drugiej ręki, a także korzystanie z transportu publicznego, nawet jeśli czasem dojazd samochodem byłby wygodniejszy.

Co ciekawe, wiele dzieci przyznało, że w ich rodzinach ogranicza się podróże lotnicze na rzecz lokalnej turystyki, a także wybiera się takie środki komunikacji jak kolej czy autobusy.

Badanie pokazuje m.in. jak ważna jest edukacja młodych ludzi, dla których dbanie o naturalne środowisko stało się częścią ich codziennego życia. Widać też panujące u nich przekonanie, że to, co sami robią w domu, ma bezpośredni i znaczący wpływ na środowisko.

Jakie podejście do ekologii ma współczesna młodzież?
Na pytanie „co stanowi największe zagrożenie dla planety?”- ponad 60% ankietowanych odpowiedziało, że brak dbałości o przyrodę. Jako kolejne zagrożenia młodzi ankietowani zaznaczali: palenie śmieci, zanieczyszczenie wód, wylesianie, smog, marnowanie żywności, odpady, pożary i emisje CO2. (fot. iStock)

Jak młodzi chcą uczyć się o zagadnieniach środowiskowych i skąd czerpią wiedzę o świecie?

Młodzi, chociaż wiedzę czerpią głównie z Internetu (jest podstawowym źródłem informacji o świecie dla ponad 87% uczniów), chcą też sami robić doświadczenia i badania, by rozumieć co się dzieje w przyrodzie i na naszej planecie. Telewizja jako forma edukacji zaczyna być passe (zaznaczyło ją 64% badanych), jednak połowa ankietowanych bardzo lubi oglądać filmy o treściach edukacyjnych. Dzieci chętnie też korzystają z quizów internetowych i gier symulacyjnych.

Najciekawszymi dla nich tematami, z których chciałyby poszerzyć swoją wiedzę, są wielkie wyzwania dla środowiska i zagadnienia związane z wytrzymałością planety. Interesują ich także zwierzęta, ginące gatunki i ich przystosowanie do zmieniającego się świata (49%). 34% uczniów chciałoby dowiedzieć się więcej o życiu w morzach i oceanach, a 33% o tym, jak różne gatunki są ze sobą połączone i jak człowiek od nich zależy. Najmniej atrakcyjne były dla nich tematy gleby i rolnictwa (17%).

Źródło: WWF Polska

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze