Galę Kryształowych Zwierciadeł prowadziła Grażyna Torbicka