Gala Kryształowych Zwierciadeł, 05.06.2017 Warszawa, Królikarnia; dr Anna Łosiak odbiera Kryształek Zwierciadła