Gala Kryształowych Zwierciadeł, 05.06.2017 Warszawa, Królikarnia, odbiór nagrody w imieniu Anny Alboth, inicjatorki marszu do Aleppo