Gala Kryształowych Zwierciadeł, 05.06.2017 Warszawa, Królikarnia, Maria Sadowska i Wojciech Eichelberger