fbpx

Czy Polacy płacą rachunki w terminie?

Czy Polacy płacą rachunki w terminie?
123rf.com

Agencja badawcza TNS Polska na zlecenie Krajowego Rejestru Długów zapytała Polaków o ich stosunek do terminowego płacenia rachunków; wartości, jakimi kierują się podczas regulowania własnych zobowiązań; tendencje do zadłużania się, a także ocenę aktualnej sytuacji finansowej. Analiza wyników pozwoliła wyłonić 5 typów postaw: zamożnych, luzaków, zadłużających się, odpowiedzialnych oraz wolne ptaki. Do jakiej grupy należysz?
Badanie podstaw finansowych wykazało, że najliczniejszą grupę w społeczeństwie stanowią „odpowiedzialni” (29%), a najmniej jest „wolnych ptaków” (12%). Pomiędzy pozostałymi typami: „zadłużającymi się”, „luzakami” i „zamożnymi” proporcje rozkładają się po równo. „Typologia, jaka powstała w trakcie analizy, jest o tyle ciekawa, że podważa wiele stereotypowych przekonań na temat naszych rodaków – na przykład to, że kobiet nie trzymają się pieniądze, czy też mężczyźni rozważniej dysponują domowym budżetem”, zauważa Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Jaki jest typowy przedstawiciel grupy „odpowiedzialnych”?

 • Regularnie płaci swoje zobowiązania, nie był windykowany, a terminowe opłacanie własnych rachunków uważa za przejaw uczciwości.
 • Nie ma też dodatkowych zobowiązań takich jak pożyczki czy kredyt hipoteczny.
 • W grupie tej przeważają kobiety – stanowią one 58% wszystkich jej przedstawicieli.
 • Najwięcej znajdziemy tu też osób po 50. roku życia – jest to prawie połowa opisanych w ten sposób Polaków.

„Wolne ptaki” to w połowie osoby bardzo młode i bez zobowiązań

 • To grupa, która nie jest w stanie określić ani własnych zarobków, ani wydatków w najbliższych 12 miesiącach, a własną aktualną sytuację finansową uważa za średnią.
 • 1/3 osób z tej grupy zdarza się nie uregulować własnych rachunków na czas, ale zdecydowana większość nie miała jeszcze kontaktu z windykacją. Być może dlatego, że nie mają dłuższych zobowiązań finansowych, takich jak kredyt hipoteczny ani nie planują również brania pożyczek w najbliższym czasie.
Kim są „zadłużający się”?
 • W tej grupie przeważają kobiety (59%). Najczęściej zapominają o zapłacie za raty pożyczek i innych kredytów oraz rachunków telefonicznych i potrafią znaleźć wiele wytłumaczeń tego stanu rzeczy.
 • Spośród osób, które zostały określone jako zadłużające się, aż 1/3 przyznała się do zapominania o swoich rachunkach.
 • Wśród zadłużających się tyle samo osób ocenia swoją sytuację finansową jako średnią lub złą, ile spodziewa się tego, że …. w najbliższym czasie się zadłuży.
 • Co dziesiąty przedstawiciel tej grupy miał w przeszłości do czynienia z firmą windykacyjną jako dłużnik.

„Wyluzowany”, czyli kto?

 • Osoby te uważają, że terminowe płacenie rachunków oznacza uczciwość, dlatego twierdzą, że lepiej byłoby je płacić, ale często wpadają w opóźnienia w płatnościach.
 • Zwłoka w płatności rachunków nie wiąże się na pewno z sytuacją finansową badanych – ponad połowa określiła ją jako dobrą.
 • W tej grupie więcej jest mężczyzn (55% ), a blisko 1/3 jej przedstawicieli przyznaje, że zapomina o zapłacie rachunków, jakie otrzymali.
 • Jednocześnie opóźnienie w realizacji płatności ani wizja windykacji nie jest dla nich powodem dyskomfortu psychicznego.
„Zamożni” płacą w terminie
 • „Zamożni” to w 54 % mężczyźni.
 • Osoby reprezentujące ten typ w 95% nie doświadczyły na własnej skórze kontaktu z firmą windykacyjną.
 • W zdecydowanej większości deklarują terminowe regulowanie płatności oraz dobrą osobistą sytuację finansową.
 • Jeśli zdarza się im opóźnienie z zapłatą rachunku, to jest to rata kredytu hipotecznego, ale rzadko szukają wymówek do niepłacenia rachunków. Można tu zauważyć także ciekawą prawidłowość.
na podst.mat. Krajowego Rejestru Długów