fbpx

Jak sprawdzać wiarygodność firmy pożyczkowej?

Jak sprawdzać wiarygodność firmy pożyczkowej?

Każda pożyczka powinna być udzielana w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo oraz przepisy unijne. Nie może być sprzeczna z ustawą o kredycie konsumenckim, ustawą o ochronie konkurencji i konsumenta oraz przepisami o maksymalnych odsetkach.
Większość firm oferujących szybkie pożyczki działa etycznie i zgodnie z prawem, dbając o wysoki poziom świadczonych usług. Kontroluje je m. in. Komisja Nadzoru Finansowego. Zapewnia to bezpieczeństwo osobom zaciągającym zobowiązania. Mimo to firma firmie nierówna, dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdźmy wiarygodność instytucji pożyczkowej.

Jak rozpoznać dobrego pożyczkodawcę?

Już sama reklama pożyczki powinna być rzetelna i przedstawiać ofertę firmy w jednoznaczny, prosty i przejrzysty sposób, nie wprowadzając klientów w błąd. Informacje o koszcie chwilówki powinny obejmować wszystkie wymagane prawem elementy: całkowitą kwotę pożyczki, odsetki i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, czas trwania, całkowitą kwotę do zapłaty oraz wysokość raty. Odpowiedzialna firma nie udzieli chwilówki osobie, której sytuacja finansowa nie pozwala na regulowanie przewidywanych rat. Dobry pożyczkodawca zapewnia też indywidualne traktowanie w przypadku przejściowych trudności ze spłatą zadłużenia. Takie przedsiębiorstwo stara się znaleźć najlepsze wyjście z krytycznej sytuacji i na każdym etapie współpracy z konsumentem rzetelnie informuje o konsekwencjach opóźnień w płatnościach. Przykładem tak działającej firmy jest Ekspres Kasa a bezpieczeństwo jej klientom gwarantuje Ferratum Bank.

Jakie elementy powinna zawierać umowa z firmą pożyczkową?

Przed podpisaniem umowy zwróćmy uwagę, czy firma nie wymaga wniesienia zabezpieczenia jeszcze zanim pożyczka zostanie udziel ona. Bywa, że nieterminowa spłata wiąże się z utratą wniesionych przez nas pieniędzy, których suma może nawet przewyższać kwotę pożyczki. Upewnijmy się też, że w umowie nie ma zapisów uprawniających pożyczkodawcę do wyznaczenia zabezpieczenia w przyszłości. Następnie sprawdźmy, czy oferowane oprocentowanie pożyczki jest porównywalne z innymi ofertami na rynku. W dalszej kolejności przypatrzmy się, czy w umowie pojawiają się dodatkowe opłaty, np. za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, prowizje, opłaty i ubezpieczenia. Jeśli tak jest, policzmy, czy suma tych opłat nie przewyższy kwoty samej pożyczki. I na koniec – jeśli nie rozumiemy jakiegoś zapisu w umowie, poprośmy o wyjaśnienie, dopytajmy o szczegóły. Jeśli firma nie jest w stanie wytłumaczyć nam zasad, nie podpisujmy umowy.