fbpx

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn

Kobiety na rynku pracy
123rf.com

Dane GUS wskazują, że przeciętne zarobki kobiet i mężczyzn wykonujących ten sam zawód i zatrudnionych na takim samym stanowisku ciągle dość znacząco się różnią.
Jak dalece rozpowszechnione jest wśród Polaków przekonanie o dysproporcji zarobków ze względu na płeć?

Obecnie ponad dwie trzecie ankietowanych (69%) dostrzega dyskryminację kobiet pod względem zarobków. Co więcej, od 1995 roku odsetek ten wzrósł o 21 punktów. Dość stabilna i raczej znikoma pozostaje liczba respondentów przekonanych o wyższych dochodach kobiet niż mężczyzn wykonujących tę samą pracę (obecnie 5% ogółu), maleje natomiast odsetek sądzących, że kobiety i mężczyźni za pracę na tym samym stanowisku uzyskują takie same zarobki (spadek z 37% w 1995 roku do 18% obecnie).

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1995 – 2013.

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze