Najprzyjemniejsze miasta świata

Gdzie warto mieszkać
Please Add Photos <br> to your Gallery


PricewaterhouseCoopers, jedna czterech największych na świecie firm konsultingowych, corocznie publikuje raporty dotyczące wielkich miast. Ocenia je pod różnym kątem, m.in.pod względem atrakcyjności dla mieszkańców.

W jakich miastach żyło się najlepiej w 2012 r.?

Czytaj więcej o: