Magazyny: Wolni od stresu

Wehikuł duchowej podróży

Każde świadomie przeżyte doświadczenie życiowe, również niepowodzenie, budzi najwyższe cnoty ducha – uważa Wojciech Eichelberger, współtwórca programu rozwoju wewnętrznego Quest. – Dlatego nie martwmy się, jeśli za pierwszym obrotem koła Questu nie udało nam się zrealizować naszych wizji i celów. Równie wielką korzyść wyniesiemy z refleksji nad tym, co w nas przyczyniło się do tego niepowodzenia.

Wolność, czyli kontakt z rzeczywistością

Ostatnia cnota Questu to wolność. Ona jest też nagrodą za przejście wszystkich poprzednich etapów. Ale nie mylmy jej z prawem do robienia tego, na co tylko mamy ochotę. Czym jest prawdziwa wolność, czym jest pełny życiowy sukces – mówi Wojciech Eichelberger, współtwórca programu Quest.

Quest – etap 6: „Empatia, czyli rodzaj miłości”

Kolejna cnota Questu daje nam zdolność odczuwania, że wszystkie istoty, wszystkie formy życia – wraz z nami samymi – są żywą jednością. Chroni nas przed wielkim błędem celowego lub odruchowego sprawiania cierpienia sobie i innym. Czym jeszcze jest empatia, mówi Wojciech Eichelberger, współtwórca programu rozwoju wewnętrznego Quest.

Zagrożenia Questu: Egoizm oddziela

Nasze cele i działania powinny służyć nie tylko nam, ale i światu. Wtedy odniesiemy życiowy sukces i odnajdziemy głęboką satysfakcję. Aby nam się to udało, musimy tylko… wyjść poza egoizm. To on jest cieniem kolejnej cnoty Questu – świadomości. Jak go w sobie pokonać? – mówi Wojciech Eichelberger, współtwórca programu rozwoju wewnętrznego Quest.

Quest – etap 6: „Świadomość, że wszystkich nas coś łączy”

Prawdziwy sukces możemy odnieść tylko wtedy, kiedy zadbamy, aby nasze plany służyły nie tylko nam, lecz także innym ludziom i światu. Ale jak to zrobić, gdy koncentrujemy się na zaspokajaniu własnych potrzeb i pogoni za zyskiem? Potrzebujemy cnoty świadomości – mówi Wojciech Eichelberger, współtwórca programu Quest.

Quest – etap 5: „Odwaga, czyli sprostać nieznanemu”

Dzięki niej możemy zakończyć przymiarki do realizacji naszych wizji i zacząć działać. Zaryzykować komfort, bezpieczeństwo i ruszyć w nieznane. Czy to rozsądne? – Właśnie na podjęciu ryzyka polega piękno i istota odwagi – mówi Wojciech Eichelberger, współtwórca programu Quest.

Quest – etap 2 „Autonomia czyli płynę własnym kursem”

Choć świat, w którym żyjemy, ceni indywidualność i niezależność, nie jest w nim łatwo zachować autonomię. Zrzekamy się jej, choćby uzależniając się od tego, jak oceniają nas inni. Jak stać się człowiekiem autonomicznym i dlaczego to jeden z warunków życiowego sukcesu – wyjaśnia psychoterapeuta Wojciech Eichelberger.

Zagrożenia Questu: Pycha, czyli cień pokory

Św. Bernard z Clairvaux uznał, że pycha i pokora są jak szczeble drabiny. Grzech pychy prowadzi nas w dół, a cnota pokory pozwala się wspinać.
Psychologia mówi coś podobnego. Uczymy się i rozwijamy dzięki pokorze, pycha nam w tym przeszkadza – mówi Wojciech Eichelberger, psychoterapeuta, współautor programu rozwoju wewnętrznego Quest .

Quest – odcinek 1 „Wyprawa po skarb”

Quest to program rozwoju wewnętrznego, który mówi, jak nie rezygnując z kariery zawodowej, odkryć swoją duchowość. Wojciech Eichelberger, psychoterapeuta, współautor Questu, przybliży nam osiem etapów wyprawy, jaka czeka tych, którzy chcą poszukać odpowiedzi na najważniejsze pytania.