Dyrektor ds. reklamy:
Elżbieta Hołubka tel. (22) 312 37 11
e-mail: e.holubka@zwierciadlo.pl

Specjaliści ds. reklamy magazynów Zwierciadło i Sens:

Marta Grzesik – tel. 22 312 37 13, 666 379 563 m.grzesik@zwierciadlo.pl
Ewa Pietrzykowska – tel. 22 312 37 15;  662 060 092 e.pietrzykowska@zwierciadlo.pl
Anna Ruszkowska – tel. 22 312 37 44, 664 742 101; a.ruszkowska@zwierciadlo.pl
Anna Szaluś – tel. 22 312 37 32, 694 484 228; a.szalus@zwierciadlo.pl

Portal Zwierciadlo.pl

Marzena Pachucka – tel 22 312 38 04, m.pachucka@zwierciadlo.pl
Menadżer ds. Kluczowych Klientów,

Novimedia
Justyna Badowska – tel 22 312 3756, 48 604 106 859
Menadżer ds. Kluczowych Klientów
j.badowska@novimedia.pl

Fax: (022) 312 37 20

Podstawowe informacje o tytule

  • Średni nakład 2012 r.: 60 000 egz.
  • Rozpowszechnianie płatne razem za okres styczeń – październik 2012: 31 232 egz

Do kogo kierujemy Magazyn

  • Wiek: 25-44 lat
  • Płeć: kobiety i mężczyźni
  • Wykształcenie: średnie i wyższe
  • Miejsce zamieszkania: średnie i duże miasta
  • Psychografia: poszukujący pomocy, doradcy i partnera w codziennym życiu, ale też grupa bardziej świadomych, zainteresowanych psychologią; którzy chcą poświęcać czas na na własny rozwój; poszukujący alternatywy dla współczesnego stylu życia oraz przewodnika po skomplikowanych relacjach społecznych;