1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Materiał partnera
  4. >
  5. Szkoła prywatna czy publiczna? Poznaj najważniejsze różnice

Szkoła prywatna czy publiczna? Poznaj najważniejsze różnice

Fot. materiał partnera
Wybór szkoły średniej bywa nierzadko kwestią kluczową, która może wywrzeć znaczny wpływ na przyszłość dziecka. Prawny podział szkół w Polsce wyróżnia dwa rodzaje placówek: publiczne (prowadzone głównie przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz niepubliczne (prowadzone przez podmioty prywatne lub społeczne). Naturalnie nauka w szkole prywatnej (tj. niepublicznej) ma charakter odpłatny. Czy w parze z – często niemałymi – opłatami idzie również wysoki poziom nauczania, a tym samym szansa zdobycia rzetelnej wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, porównaliśmy oba typy placówek z wyszczególnieniem ich wad oraz zalet.

Zalety i wady szkół publicznych

Charakter nieodpłatny – pierwszą i zarazem największą zaletą publicznego liceum jest brak opłat. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że choć nauka w placówce tego rodzaju jest (przynajmniej z założenia) darmowa, to jednak bezpłatny charakter nauczania obejmuje wyłącznie podstawowy zakres zajęć. Lekcje dodatkowe – np. językowe, sportowe – podlegają bowiem dodatkowej opłacie, podobnie jak wycieczki czy posiłki serwowane w szkolnej stołówce.

Dostępność – aktualnie liczba szkół publicznych w Polsce w dalszym ciągu jest nieco wyższa niż liczba ich prywatnych odpowiedników. Taki stan rzeczy przekłada się również na dostępność placówek. Warto jednak zauważyć, że dane te z roku na rok się zmieniają (na rzecz szkół niepublicznych).

Duża liczba uczniów w klasie – klasy liczące nawet ponad 30 uczniów to swego rodzaju norma w przypadku placówek publicznych. Oczywiście taki stan rzeczy nie sprzyja nauce.

Ograniczony dostęp do pomocy naukowych – pomoce naukowe znajdujące się w większości szkół publicznych to częstokroć sprzęty zużyte i przestarzałe. Wiele do życzenia pozostawia również ich liczba, która z reguły jest mocno okrojona.

Niski poziom nauczania – nie oszukujmy się; przepełnione klasy nie sprzyjają ani skupieniu, ani pracy nad rozwojem intelektualnym. Powyższe stwierdzenie dotyczy nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. Nic zatem dziwnego, że lekcje prowadzone są z reguły w sposób nieefektywny.

Ograniczony dostęp do specjalistów (np. psychologów) – dostępność specjalistów w szkołach publicznych jest znacznie ograniczona, głównie z uwagi na znaczną liczbę uczniów uczęszczających do danej placówki.

Zalety i wady szkół prywatnych

Wysoki poziom nauczania – mitem jest założenie, że nauka w szkole prywatnej nie wymaga od ucznia praktycznie żadnego wysiłku intelektualnego. Wręcz przeciwnie! Tego typu szkoły na pierwszym miejscu stawiają właśnie wysoki poziom nauczania – zarówno przedmiotów ogólnych, jak i (a może właśnie przede wszystkim) języków obcych.

Wykwalifikowana kadra nauczycielska – nauczyciele prowadzący zajęcia w szkołach niepublicznych to z reguły osoby o nowoczesnym podejściu do nauczania, posiadające zarówno doświadczenie, jak i szeroki zakres wiedzy, niezbędny do pracy z młodzieżą. Na przykład kadra nauczycielska zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym Multimedia w Warszawie (https://liceummultimedia.edu.pl) złożona jest z pracowników dydaktycznych Uczelni WSPMiSB oraz wyselekcjonowanych nauczycieli najlepszych warszawskich „ogólniaków”.

Ograniczona liczba uczniów w klasie – liczba uczniów w każdej klasie szkoły prywatnej nie przekracza 15 osób (z reguły 10-12). W praktyce oznacza to lepsze warunki nauki, możliwość skupienia się na omawianym zagadnieniu i nieporównywalnie większe zainteresowanie ze strony nauczycieli. Mniej liczne klasy to również lepsze samopoczucie oraz relacje interpersonalne wśród szkolnej społeczności.

Nowoczesne pomoce naukowe – pomoce naukowe znajdujące się na stanie szkół prywatnych to w większości przypadków materiały nowe, odznaczające się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Z reguły ich liczba jest na tyle duża, iż każdy z uczniów otrzymuje dany sprzęt na własny użytek.

Czas nauki – czas przeznaczony na naukę w szkole prywatnej jest zazwyczaj zdecydowanie efektywniej wykorzystywany niż w przypadku placówek publicznych. W związku z powyższym przyswajanie wiedzy odbywa się głównie w murach szkoły, natomiast zadania domowe należą do rzadkości. Taki system (tzw. work-life balance) pozwala na zachowania zdrowej równowagi pomiędzy nauką (przyszłym życiem zawodowym) a strefą prywatną.

Nacisk na rozwój – dobre szkoły prywatne stawiają przede wszystkim na rozwój młodzieży i jak najlepsze przygotowanie jej do startu w dorosłość. Jak możemy przeczytać na stronie wspomnianego już Liceum Ogólnokształcącego Multimedia w Warszawie: „Wobec konieczności specjalizacji zawodowej, jakiej obecna młodzież będzie musiała sprostać w dorosłym życiu, priorytetem jawi się maksymalnie wczesne zdefiniowanie i oszacowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego oraz kreatywnego młodego człowieka. Szczególnym zadaniem Liceum jest dostarczenie narzędzi pozwalających określić uzdolnienia i umiejętności uczniów oraz stymulowanie ich rozwoju”.

Odpłatny charakter nauczania – w rzeczywistości jedyną wadą szkół prywatnych jest ich odpłatny charakter. Jednak należy wyraźnie zaznaczyć, że – wbrew powszechnej opinii – takie rozwiązanie ma również swoje dobre strony. Na przykład Liceum Ogólnokształcące „Multimedia” (swoją drogą oferujące jedną z najniższych opłat w Warszawie) nie tylko nie prowadzi zbiórki na Komitet Rodzicielski, ale dodatkowo pokrywa z czesnego opłaty za wycieczki, wizyty w kinach, teatrach, muzeach i galeriach sztuki. Czesne jest więc jedyną opłatą ponoszoną przez rodziców.

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze