1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. REKLAMA
  4. >
  5. Wyzwania z ESG

Wyzwania z ESG

ESG debata (Fot. materiały partnera)
ESG debata (Fot. materiały partnera)
Czy firmy w Polsce są gotowe na ESG i jak radzą sobie z tym wyzwaniem? Z jakimi przeszkodami będą musiały się zmierzyć? Co o tym sądzą eksperci?

Współpraca reklamowa

„Kwestie związane z obszarami ESG to ostatnio gorący temat, jednak rozmowy często skupiają się na efektach i inicjatywach dotyczących tego zagadnienia, a nie na jego istocie i podejściu strategicznym” powiedział Andrzej Gutowski, dyrektor ESG w Colliers i jeden z uczestników spotkania zorganizowanego przez redakcję Capital24.tv w gościnnych progach Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Udział w dyskusji o ESG wzięli także Sylwia Szwed, doradczyni strategiczna, Inventity Foundation oraz Paweł Roszkowski, dyrektor Departamentu Zgodności i Standardów, UNIQA w Polsce, który zwrócił uwagę, że „ESG, zrównoważony rozwój, zielone inwestycje to pojęcia odmieniane przez wszystkie przypadki w debacie o przyszłości rozwoju podmiotów niezależnie od reprezentowanej branży. Instytucje finansowe, będąc faktycznymi prekursorami w zakresie wdrażania i raportowania ESG, mogą niewątpliwie posłużyć jako wartościowe wzorce dla innych podmiotów, przed którymi dopiero stoi to wyzwanie. Jednocześnie to instytucje finansowe w sposób odpowiedzialny wdrażają ocenę dostawców, partnerów, klientów przez pryzmat realizacji celów zrównoważonego rozwoju, kształtując tym samym oczekiwane postawy np. niskoemisyjność biznesu, dbałość o równouprawnienie pracowników”.

Paweł Roszkowski z UNIQA mówił także, że „regulacje prawne nie stanowią jednak głównego bodźca, dla którego instytucje finansowe tak ochoczo podążają w kierunku zrównoważonego rozwoju. Są to podmioty w znakomitej większości świadome koniecznych zmian stymulowanych przez ESG, wsparte rozwojem innowacyjności i nowych technologii. Można stwierdzić, że to od instytucji finansowych rozpoczyna się łańcuch innowacji związanych z wdrażaniem ESG. To ich zadaniem jest zmiana rzeczywistości w kierunku transformacji. Transformacji ekologicznej, społecznej oraz korporacyjnej”.

Andrzej Gutowski z Colliers podkreślił, że „mówiąc o aspektach pozafinansowych organizacji, a więc właśnie ESG (kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny), należy je rozumieć jako obszary potencjalnego wpływu na funkcjonowanie organizacji i jej wartość. Łączą się zarówno z szansami, jak i ryzykami wynikającymi z tego, w jaki sposób firma oddziałuje na środowisko i społeczeństwo oraz w jaki sposób te obszary wpływają na działalność przedsiębiorstwa. Inicjatywy i akcje prospołeczne oraz proekologiczne to tylko wierzchołek góry lodowej”.

Andrzej Gutowski (Fot. materiały partnera) Andrzej Gutowski (Fot. materiały partnera)

Czy wartość firmy wzrośnie?

Sylwia Szwed stwierdziła, że „polskie spółki zaczynają już dostrzegać wpływ ESG na swoje wyniki finansowe, szczególnie te, które prowadzą działalność na rynkach zagranicznych. W gruncie rzeczy są dwa sposoby podejścia do wdrożenia ESG w firmie. Organizacje, które nie stosują się do czynników środowiskowych i/lub społecznych, mogą na późniejszym etapie stanąć w obliczu problemów natury regulacyjnej, prawnej lub związanych z utratą reputacji. Aby uniknąć strat w rozwoju firmy, wyprzedzić konkurencję i dokonać pozytywnej zmiany w swoim przedsiębiorstwie niezwłocznie należy działać w obszarach opisanych w ESG”.

Paweł Roszkowski wspomniał, że „obecne wymogi prawne nakładają jedynie na wybrane podmioty określone wymogi raportowe. Wraz natomiast z finalizowanymi aktami prawa europejskiego np. CSRD CSDD, obowiązki te rozszerzone zostaną na szeroką skalę. Bezsprzecznie natomiast, pozostawanie już dzisiaj zorientowanym na czynniki ESG znacząco podnosi wartość firmy, odgrywając istotny wpływ na postrzeganie jako klienta, kontrahenta, spółkę szukającą inwestora. Warto, aby podmioty, zwłaszcza spoza sektora mocno regulowanego, już dzisiaj zainicjowały gruntowny przegląd strategii oraz funkcjonujących procesów w kontekście realizacji celów ESG. Pominięcie przygotowania wywołać może bowiem negatywne konsekwencje, rozpoczynając od obniżenia atrakcyjności podmiotu oraz konkurencyjności i innowacyjności usług”.

Sylwia Szwed (Fot. materiały partnera) Sylwia Szwed (Fot. materiały partnera)

Czy firmy stać na ESG?

Andrzej Gutowski, odpowiadając na to pytanie, zasugerował, że „wydaje się ono błędnie postawione. Każde przedsiębiorstwo ma swoje indywidualne podejście do obszarów pozafinansowych. Posiada łańcuch wartości, od którego jest zależne, czerpie ze środowiska i w określony sposób na nie wpływa, wdraża procedury oraz ma pewne struktury. Stwierdzenie, że dana organizacja nie posiada strategii ESG, oznacza, że nie chce ona analizować tych obszarów i nie widzi korzyści, które mogłaby dzięki nim odnieść – taki wybór jest już pewnym podejściem i pewną strategią. To jednak strategia w myśl zasady „to czego nie widzimy, nie istnieje”. Takie podejście nie wydaje się optymalne – zaniedbanie obszarów pozafinansowych może mieć bowiem wpływ na wartość organizacji i jej funkcjonowanie. Uwzględnienie obszarów ESG w strategii biznesowej, monitorowanie wskaźników, tworzenie i wprowadzanie planów i procedur związanych z ESG budują odporność organizacji. Szczególnie obecnie, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, firm nie stać na brak strategii i odpowiedzialnego podejścia do kwestii ESG”.

Paweł Roszkowski (Fot. materiały partnera) Paweł Roszkowski (Fot. materiały partnera)

Jak ESG wprowadzić w firmie?

Wdrożenia strategii ESG można dokonać na dwa sposoby. Sylwia Szwed podpowiedziała: „Pierwszy scenariusz, ma charakter „dostosowujący” przedsiębiorstwo do wymagań ESG. Celem jest tutaj wypracowanie strategii (funkcjonalnej) ESG. Analizujemy czy już firma wykonuje działania w ramach obszarów ESG. Firmy już od kilku lat inwestują w zasoby, bez pomiaru i raportowania. Może się okazać, że w zakresie środowiska przedsiębiorstwo np. korzysta z alternatywnych źródeł energii, w ramach społeczeństwa pracuje nad niwelowaniem wypadkowości w firmie, a w obszarze ładu korporacyjnego wypełnia obowiązki wobec udziałowców. W takim przypadku określamy, czy w zakresie posiadanych zasobów, osiągniemy postawione wcześniej cele, czy firma wpisuje się w każdy obszar ESG w wystarczającym zakresie i czy dokonywane działania zadowalają interesariuszy. Następnie projektujemy mapę drogową określonych zmian.

Drugi scenariusz, zakłada w pierwszym kroku opracowanie Mapy Strategii rozwoju spółki i tym samym „wkomponowanie ESG” w plan strategicznego rozwoju całej organizacji. Strategia ESG powinna być zintegrowana z całościową strategią przedsiębiorstwa, a jej cele powinny wspierać osiągnięcie innych celów firmy”.

Tak więc budowanie strategii ESG nie jest zadaniem łatwym. Zdaniem ekspertki wymaga to „uświadomienia sobie przede wszystkim jaką firmą jesteśmy i jaką chcemy być, jakie mamy cele i czy mamy w firmie wartości, na których chcemy budować nasz rozwój. Wbrew pozorom to bardzo trudne pytania, które często zadajemy firmom podczas warsztatów rozpoczynających pracę nad strategią ESG. Z naszego doświadczenia wynika, że to podejście sprawia, iż proces implementacji standardów ESG staje się „mniej bolesny” dla firmy i głębiej transformuje organizację, wzmacniając pozycję jej konkurencyjną. Niezależnie od wyboru scenariusza, w obydwu przypadkach, ważnym produktem może być pierwszy Raport ESG”.

Więcej do wysłuchania w debacie dostępnej na stronie

Współpraca reklamowa

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze