1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. REKLAMA

StandUp – sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych

(Fot. materiały partnera)
84 proc.* kobiet w Polsce doświadczyło molestowania w miejscach publicznych. Tylko w 31 proc.* przypadków świadek zdarzenia udzielił wsparcia. Widzisz? Słyszysz? Przejdź szkolenie i naucz się, jak reagować.

Współpraca reklamowa

W Polsce 84 proc. kobiet doświadczyło molestowania w miejscach publicznych, raz albo wielokrotnie*. Tylko w 31 proc. przypadków ktoś okazał im wsparcie. Aż 86 proc. osób będących świadkami molestowania nie wie bowiem, jak reagować w takich sytuacjach. Pokazały to badania firmy Ipsos przeprowadzone w 2021 r. Z powodu ogromnej skali zjawiska i wciąż niewielkiej świadomości społecznej L’Oréal Paris wspólnie z organizacją Centrum Praw Kobiet zainicjowały kampanię społeczną Stand Up Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych. Kampania została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezydenta m. st. Warszawy i Prezydentów Łodzi, Poznania, Gdańska, Krakowa i Wrocławia.

Gdy podczas badań zapytano kobiety, czy były molestowane w miejscach publicznych, „tak” odpowiedziało 41 proc. Gdy jednak podane zostało więcej szczegółów, doświadczenie przemocy seksualnej zgłosiło ponad dwa razy więcej respondentek. Wciąż mała jest wiedza, że molestowanie seksualne to nie tylko fizyczna napaść. To także zaczepki, zagradzanie drogi, gwizdanie, oblizywanie się, cmokanie na widok idącej dziewczyny. To ocieranie się o nią w autobusie, wykonywanie przy niej gestów o charakterze seksualnym. To także niewybredne żarty z jej wyglądu czy ubioru. Większość kobiet styka się z tym regularnie. Jak tłumaczy Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet: molestowanie to wszystkie zachowania o charakterze seksualnym, na które nie wyrażamy zgody, a które naruszają godność i tworzą atmosferę zagrożenia. – Ta agresja werbalna i niewerbalna wciąż jest akceptowana społecznie, a kobiety często nie mają odwagi protestować. Czas najwyższy uświadomić sobie – nam wszystkim – że wszelkie zachowania godzące w poczucie własnej wartości i odbierające poczucie bezpieczeństwa są molestowaniem. W naszym wciąż patriarchalnym świecie wiążą się z manifestacją władzy i kontroli – mówi Urszula Nowakowska. – Jest to przejaw dyskryminacji ze względu na płeć, bo najczęściej spotykają się z nim kobiety.

(Fot. materiały partnera)

To dotyczy każdej z nas

Zjawisko molestowania w miejscach publicznych okazuje się być ogromne, ale jego świadomość ciągle jeszcze znikoma. Gdy w 2019 roku firma Ipsos zaczęła badać skalę zjawiska w ośmiu krajach, okazało się, że aż 78 proc. kobiet z liczącej 15 500 osób grupy badawczej doświadczyło molestowania seksualnego w przestrzeni publicznej. Jeszcze bardziej zaskakujące okazały się wyniki badań z Polski – u nas skala tego problemu jest nawet wyższa, 84 proc., a szacuje się, że statystyki te są zaniżone. W powszechnym odbiorze wiele zachowań noszących znamiona molestowania jest bowiem kulturowo dopuszczalnych lub lekceważonych („ciesz, przecież to był komplement”). Więcej: według badań 3 na 4 pytanych Polaków (78 proc.) uważa, że to kobiety są obwiniane za akty molestowania seksualnego, które je spotykają. Panuje myślenie: „czemu się tak ubrała”, „po co tam szła po zmierzchu”, „to czemu piła alkohol”, „pewnie chciała, skoro nie reagowała”. Także wiele kobiet myśli: „moja wina, widać prowokowałam”, przez co jesteśmy ranione podwójnie: poczuciem krzywdy i poczuciem winy. Dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości społecznej, czym dokładnie jest molestowanie w przestrzeni publicznej, jakie są konsekwencje podmiotowego traktowania kobiet.

Przejdź szkolenie i dowiedz się, jak reagować

Celem kampanii jest edukacja i uświadamianie problemu oraz przygotowanie kobiet i mężczyzn do przeciwstawiania się molestowaniu kobiet w przestrzeni publicznej, w tym najważniejsze: nauczenie skutecznej reakcji – gdy takiego molestowania doświadczają, ale też, gdy są jego świadkami. Jak pokazują wspomniane badania, tylko w 31 proc. przypadków osoby trzecie reagowały na molestowanie mające miejsce w ich obecności. Czas najwyższy skończyć z biernością wobec sprawców molestowania i otoczyć opieką każdą upokarzaną osobą.

(Fot. materiały partnera)

Zapisz się na szkolenie z metodologii 5D prowadzone przez edukatorkę z Centrum Praw Kobiet. Link do zapisów.

Szkolenia dostępne są również na stronie: www.standup-poland.com.

*Międzynarodowe badanie na temat molestowania seksualnego w miejscach publicznych przeprowadzone przez firmę Ipsos dla L’Oréal Polska. N: 2000, marzec 2021 r.

Współpraca reklamowa

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze