fbpx

Astma u kobiet w ciąży

Astma u kobiet w ciąży
123rf.com

Z ostatnich badań wynika, że astma występuje u około 4% kobiet w ciąży.
Najważniejsze jest w tym przypadku niedopuszczenie do niedotlenienia płodu.

O konieczności włączenia leków decyduje lekarz prowadzący, który najczęściej bierze pod uwagę jaki wpływ ma ciąża na przebieg astmy i jaki wpływ ma astma na płód.

Astma najczęściej ulega wzmocnieniu między 24 a 34 tygodniem ciąży. Oczywiste jest, że każde jej zaostrzenie u kobiety w ciąży stanowi zagrożenie dla płodu.

Klasyfikacja bezpieczeństwa leków

A – nie wskazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, uszkodzenie płodu bardzo mało prawdopodobne
B – w przypadku tej grupy były przeprowadzane badania na zwierzętach i nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu. Badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły negatywnego wpływu na płód
C- badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne (potworotwórczość) lub zabójcze dla płodu
D – niekorzystne działanie na płód, lecz w niektórych przypadkach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko
X – badania wykazały niekorzystne działanie na płód

Rodzaje leków a ich uszeregowanie

Glikokortykosteroidy – substancja BUDEZONID – grupa B

Inne glikokortykosteroidy – grupa C

SABA – należy do kategorii B, nie powinno stosować się tych leków dożylnie lub doustnie, osłabiają bowiem czynność macicy, itd.)
LABA – należy do kategorii C , brak jakichkolwiek badań, by rekomendować te leki w ciąży.

Leki antyleuktorienowe (montelukast, zafirlukast) należą do kategorii B

Metylokantyny – nie zaleca się stosowania tych leków w ciąży – kategoria C

Kromony – kategoria B

Immunoterapia

Większość szczepionek może być stosowana w okresie ciąży, natomiast nie należy rozpoczynać immunoterapii w ciąży, ani zwiększać dawek.

Trzeba podkreślić, że względy etyczne nie pozwalają na prowadzenie badań właściwie kontrolowanych u kobiet w ciąży. Dlatego też leki należące do kategorii B, stosowane u kobiet w ciąży, uznawane są za najbezpieczniejsze.

Artykuł pochodzi z serwisu Moje Alergie