1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Psychologia
  4. >
  5. Osobowość INFJ – najrzadszy typ osobowości. Głęboko niezrozumiani, unikalni według Carla Junga

Osobowość INFJ – najrzadszy typ osobowości. Głęboko niezrozumiani, unikalni według Carla Junga

(Fot. Matthiasa Lindnera/ Getty Images)
(Fot. Matthiasa Lindnera/ Getty Images)
INFJ to jeden z rzadszych typów osobowości według testu MBTI. Odpowiada mu zaledwie 2 proc. populacji. Nazywana „rzecznikiem” ceni autentyczność w relacjach, a w życiu zawodowym potrzebuje realizować poczucie misji. Osoba INFJ jest zawsze wierna swoim wartościom i lojalna, ale jej słabą stroną jest brak odporności na krytykę.

Wprowadzenie do osobowości INFJ

Testy osobowości: kwestionariusz MBTI i test osobowościowy

Test MBTI (Myers Briggs Type Indicator) to jeden z najsłynniejszych testów do samooceny osobowości. Został stworzony w latach 60. XX wieku przez Katharine Cook Briggs i jej córkę Isabel Briggs Myers, która przejęła dorobek matki. Żadna z nich nie miała wykształcenia psychologicznego, ale obie były zafascynowane psychologią i tym, jak osobowość wpływa na dokonywanie wyborów przez człowieka i organizację jego codziennego życia.

W oparciu na teoriach osobowości szwajcarskiego psychiatry Carla Junga opisanych w jego książce „Typy psychologiczne” Briggs i Mayers stworzyły typologię osobowości, która miała pomóc ludziom odkryć własne mocne strony i lepiej zrozumieć, na czym polegają różnice między ludźmi. Jung dowodził, że „to, co wydaje się przypadkowym zachowaniem, jest w rzeczywistości wynikiem różnic w sposobie, w jaki ludzie wolą wykorzystywać swoje zdolności umysłowe”. Zrozumienie tego procesu mogłoby stać się kluczem do podejmowania dobrych życiowych wyborów – zarówno w obszarze kariery zawodowej, jak i życia prywatnego. Wywody Junga miały jednak to do siebie, że były dość skomplikowane i trudne do przyswojenia dla przeciętnego człowieka. Ambicją twórczyń tekstu MBTI stało się więc pewne uproszczenie jego akademickich teorii do formy, która byłaby nie tylko zrozumiała dla każdego, ale przede wszystkim na wskroś praktyczna.

Czytaj też: Najlepsze cytaty Carla Gustava Junga, dzięki którym zajrzysz w głąb siebie

Ten system teorii osobowości opiera się na czterech podstawowych wymiarach: introwersja kontra ekstrawersja, odczuwanie kontra intuicja, myślenie kontra odczuwanie i ocenianie a postrzeganie. Suma czterech preferowanych stylów danej osoby staje się jej typem osobowości. Do dziś test MBTI jest najczęściej wykorzystywanym testem, który zdaniem wielu może pomóc ludziom lepiej zrozumieć ich mocne i słabe strony, motywacje i preferencje, a tym samym zwiększyć harmonię w relacjach, dokonywać bardziej świadomych wyborów zawodowych, poprawiać wyniki i satysfakcję w miejscu pracy.

MBTI wyróżnia i dokładnie opisuje 16 typów osobowości. Każdy typ jest oznaczony czteroliterowym kodem, przy czym każda litera oznacza kluczowy aspekt osobowości danej osoby. Wynik to kombinacja czterech par przeciwności: ekstrawersja (E) – introwersja (I), intuicja (N) – obserwacja (S), myślenie (T) – odczuwanie (F), osądzanie (J) – postrzeganie (P). Test możesz zrobić w sieci, odpowiadając na szereg pytań dotyczących twoich zwyczajów, upodobań, zainteresowań, potrzeb i sposobu, w jaki budujesz relacje. Algorytm interpretuje twoje odpowiedzi i przyporządkowuje cię do jednego z 16 typów. Jednym z rzadszych jest osobowość INFJ, nazywana także „rzecznikiem” albo „doradcą”. Ten typ osobowości reprezentował sam Carl Jung, a z postaci współczesnych – Oprah Winfrey.

Czym jest skrót INFJ tajemniczy kod osobowości

INFJ to najrzadszy ze wszystkich typów osobowości. Występuje zaledwie u 2 proc. osób w ogólnej populacji, zdecydowanie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Najogólniej cechy INFJ można opisać jako: introwertyczny, intuicyjny, odczuwający i oceniający.

Charakterystyczne cechy osobowości INFJ. Profil rzecznika

Osoby o tym typie osobowości są raczej poważne, kierują się logiką i są pracowite. Opisuje się je jako sumienne i raczej powściągliwe. Choć z natury są introwertykami, cenią sobie budowanie głębokich więzi, a ich mocnymi stronami są empatia i intuicja. Jednocześnie bardzo potrzebują także czasu i przestrzeni tylko dla siebie, by móc naładować baterie – to dla nich ważne do tego stopnia, że często wycofują się na jakiś czas z kontaktów społecznych bez słowa wyjaśnienia.

Osoby INFJ mają głęboko zakorzenione przekonania i zdolność do zdecydowanego działania, zwykle są mocno zdeterminowane w dążeniu do celu i zrobią wiele, aby uzyskać to, czego chcą. To często idealiści, ale nie tylko w teorii. Mają tę rzadką umiejętność przekładania idealizmu na działanie. To nie marzyciele, którzy tkwią w utopijnych wyobrażeniach o idealnym świecie – INFJ potrafią swoje wizje naprawdę realizować. Zwykle są to osoby dobrze zorganizowane. Lubią mieć kontrolę nad tym, co dzieje się wokół nich, dlatego skrupulatnie planują swoje działania, a za ich realizację zabierają się zwykle tak szybko, jak się da, nie prokrastynują i nie przekładają na jutro tego, co mogą zrobić dziś.

Kariera osobowości INFJ

Choć w działaniu kierują się bardziej emocjami niż chłodną analizą obiektywnych faktów, nie oznacza to, że funkcjonują pod hasłem „mierz siły na zamiary”. To nie typ romantycznych szaleńców, którzy nie potrafią ocenić własnych możliwości. Przeciwnie – osoby INFJ rozumieją otaczający ich świat, wiedzą, że jest on po części dobry, a po części zły, mają świadomość, że nie są omnipotentne, ale wierzą, że podejmując określone działania, które są w ich zasięgu, są w stanie uczynić świat lepszym miejscem. Sukces utożsamiają z czynieniem dobra. To wizjonerzy, których celem jest także zachęcanie innych do wykorzystywania swojego potencjału i poszukiwania sposobów na rozwiązanie problemów społecznych.

Bycie INFJ wyzwania i korzyści

INFJ to typ, który ma szereg zalet. To osoby wrażliwe na potrzeby innych, o dużym potencjale twórczym i artystycznym. Należą do ludzi refleksyjnych i filozoficznych, często rozmyślają o sensie życia i w tym kontekście o przyszłości. Ich problemem bywa nadmierna wrażliwość. Ogromna świadomość tego, co czują inni ludzie, owocuje silną empatią, która z kolei pociąga za sobą nieumiejętność odmawiania pomocy, nawet własnym kosztem. Bezinteresowne wspieranie innych w potrzebie bywa przez osoby INFJ postrzegane jako życiowa misja, cel sam w sobie.

Wadą INFJ mogą być zbyt wysokie oczekiwania względem innych ludzi i niechęć do bezpośrednich konfrontacji w obawie przed konfliktem. Bywają postrzegane jako osoby wyjątkowo uparte. Może to wynikać z ich introwertycznej intuicji – gdy intuicyjnie coś poczują na jakiś temat, od razu mocno się do tego przywiązują i nie sposób przekonać ich do zmiany zdania. Choć rządzi nimi intuicja, bywa, że w stresujących warunkach, podejmując decyzje, opierają się wyłącznie na emocjach, co nie zawsze im służy.

Podrodzaje osobowości INFJ, dwa podtypy INFJ-a i INFJ-t

W obrębie osobowości INFJ można wyróżnić dwa podtypy, które różnią wprawdzie niuanse, ale mające spory wpływ na sposób funkcjonowania danej osoby. INFJ-a nazywany jest „asertywnym rzecznikiem” i często okazuje pewność siebie przy zrelaksowanej postawie. INFJ-t to z kolei „burzliwy adwokat” – jest mniej pewny siebie i łatwiej się stresuje. INFJ-t ma tendencję do postrzegania świata jako gorszego, niż w rzeczywistości jest, a INFJ-a koncentruje się raczej na obmyślaniu strategii, która mogłaby doprowadzić do pozytywnej zmiany i poprawy sytuacji w przyszłości.

Zawody, w których osobowość INFJ odnajdzie się najlepiej

Osoby INFJ mają tak głęboko zakorzenione przekonania i wartości, że niechętnie podejmą się pracy, która nie byłaby z nimi zgodna. To, co robią zawodowo, musi odzwierciedlać ich system wartości, by zaangażowały się w pełni. W ich systemie wartości ważne miejsce zajmują: duchowość, nauka i praca społeczna. Ogromnie cenią sprawiedliwość, równość i jedność – i w życiu, i w miejscu pracy.

Jako osoby bardzo kreatywne chętnie podejmują się wyzwań twórczych, związanych z pisaniem, tworzeniem muzyki i sztuki. Idealną zaś sytuacją jest pełnienie funkcji, która pozwala połączyć kreatywność z misją dokonywania znaczących zmian w świecie opartą na wyznawanych wartościach. Osoby INFJ dobrze odnajdą się więc w zawodach skoncentrowanych wokół spraw humanitarnych, w służbie zdrowia, poradnictwie lub nauczaniu. Będą dobrymi psychologami, coachami rozwoju, nauczycielami, pracownikami socjalnymi czy pracownikami organizacji działających dla dobra publicznego. Ich naturalna ścieżka kariery powinna koncentrować się na działaniu misyjnym i rozwiązywaniu problemów innych ludzi.

Introwertyczny typ jak osoby INFJ radzą sobie w świecie ekstrawertyków?

Z osobami o typie osobowości INFJ dobrze się współpracuje. To zwykle osoby cenione, osiągające dobre wyniki w pracy, z którymi łatwo się dogadać. Kłopotliwa może być jedynie ich introwertyczna tendencja do wycofywania się z interakcji społecznych w celu naładowania baterii, która może utrudniać pracę zespołową. Choć osoby INFJ mogą stać się dobrymi team liderami, muszą jednak uważać na swoją ogromną empatię. Wprawdzie predestynuje je ona do przywództwa opartego na wrażliwości, które cechują duże wsparcie i umiejętność doceniania pracowników, ale z drugiej strony nadmierna wrażliwość na innych może obrócić się przeciwko nim i zostać szybko wykorzystana. Jak jest dobra praca dla osób z osobowością INFJ? Na pewno nie taka, w której obowiązują twarde i rygorystyczne zasady i duża rutyna. Przystosowanie się do pracy w tak sztywnych warunkach może być dla nich wyzwaniem nie do przeskoczenia.

Osobowość INFJ w związkach i w miłości

Dla osób INFJ rzadko interesujące są przelotne romanse i powierzchowne znajomości. To osoby, które dążą do harmonii. Uduchowione podejście do życia przekłada się w przypadku tej osobowości na poszukiwanie głębokich relacji, opartych na wspólnym systemie wartości. Moralność i lojalność to mocne strony typu osobowości adwokata. Poszukując idealnego połączenia dusz, osoby INFJ bywają ostrożne i nie otwierają się od razu. Szybkie i przypadkowe seksrandki to nie jest rozwiązanie, które w ogóle przychodzi im do głowy. Tutaj chodzi raczej o korespondencję dusz i umysłów niż ciał. Autentyczną relację potrafią zbudować tylko z ludźmi, którzy wyznają pokrewne wartości i utożsamiają się z podobnymi ideami. Osoby INFJ poszukują głębszych znaczeń we wszystkich obszarach swojego życia – także w miłości. Znalezienie idealnego połączenia jest oczywiście bardzo trudne, ale im zależy na jakości, a nie ilości relacji. Z tego powodu osoby te mają często tylko kilka romantycznych relacji w całym swoim życiu, za to są to relacje długoterminowe.

Jak osoby INFJ budują i utrzymują relacje?

Związek z osobą INFJ bywa niemałym wyzwaniem. Brak całkowitego połączenia i intymności w związku właściwie przekreśla dla niej relację, a partner musiałby wciąż otwierać nowe kanały komunikacji i próbować nowych sposobów na zbliżenie się, by gra okazała się warta świeczki. Osoby INFJ potrzebują czuć się przez partnera w pełni rozumiane, wspierane i akceptowane takimi, jakimi są. Potrafią się jednak za to odwdzięczyć. Są doskonałymi słuchaczami, cechuje ich lojalność, a wrodzona empatia przekłada się na ogromną troskę o partnera, którego emocje wręcz absorbują. W relacji stawiają na całkowitą uczciwość, szczerą komunikację i bezwzględną lojalność. Gdyby osoba INFJ miała wskazać tylko jedną cechę, która warunkuje udaną relację romantyczną, byłaby nią zapewne pełna autentyczność. Gierki nie tylko jej nie interesują, ale wręcz ją zniechęcają.

Podrodzaje osobowości INFJ w miejscu pracy różne role i zadania

Osoby o tym typie oczekują wiele, co może się okazać poprzeczką ustawioną zbyt wysoko dla innych osób, szczególnie że niezadowolony „rzecznik” będzie wywierał presję i starał się tak zmienić partnera, by ten zachowywał się w określony sposób i wyznawał konkretny zestaw przekonań. Ich zachowanie mają często znamiona perfekcjonizmu. Choć osoby INFJ oczekują sprawnej i szczerej komunikacji, mają spory problem z przyjmowaniem krytyki, a rozwiązywanie konfliktów nie jest ich mocną stroną. Wypracowanie takich zasad komunikacji w relacji, w których osoba INFJ nauczy się przyjmować bez urazy konstruktywną krytykę, może wymagać sporo pracy i cierpliwości ze strony partnera. To jednak często się opłaca. Gdy osoby INFJ mają już pewność, że to jest właśnie „ta” osoba, są skłonne do ogromnych poświęceń dla dobra relacji. Będą na wszelkie sposoby pomagać partnerowi w osiąganiu celów i zawodowych, i prywatnych. Mają doskonałe zdolności motywowania i zarażania pozytywnym nastawianiem do wszelkich przedsięwzięć, więc są nieocenionym wsparciem. Kochają szczerze i są całkowicie oddane.

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze