fbpx

Czy Polacy czują się szczęśliwi?

Czy Polacy czują się szczęśliwi?
123rf.com

CBOS od 1994 roku bada zadowolenie Polaków z życia. Z raportu z badania przeprowadzonego w końcu 2014 roku wynika, że 39 % rodaków zalicza się do szczęśliwców, a 10 % uważa, że ma pecha. Pozostałe 51 % to ci, którzy czują się „pomiędzy”. W ostatnich 15 latach te proporcje prawie się nie zmieniły. Z czego jesteśmy zadowoleni najczęściej?
Najczęściej deklarujemy zadowolenie z dzieci (91 % rodziców), z małżeństwa (82 % małżonków) i z miejsca zamieszkania (78 % badanych). Zaraz potem pojawia się satysfakcja z pracy (68%), stanu zdrowia (60 %), wykształcenia (59 %) i warunków życia (56%). Zdecydowanie mniej, 32 % – 44 % respondentów cieszy się z perspektyw na przyszłość i sytuacji finansowej (29% – 35 %).

Relacje międzyludzkie od lat stanowią największy powód do zadowolenia, a ich ocena zmienia się bardzo nieznacznie. Natomiast satysfakcja z przebiegu kariery była w 2014 roku wyraźnie wyższa niż wcześniej. Podobnie, w ubiegłym roku więcej Polaków było zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej i z perspektyw na przyszłość. To ważny wskaźnik, ponieważ kryzys 2008 roku zatrzymał wzrost zadowolenia, który był widoczny w każdym kolejnym badaniu po 1994 roku. Ale choć wyniki w obu tych sferach życia były najwyższe w ciągu ostatnich 20 lat, to nadal materialna strona codzienności dostarcza nam najmniej satysfakcji. A to z kolei wpływa na zadowolenie z całego życia, poza zadowoleniem z dzieci, które ma charakter najbardziej powszechny.

A z czego jesteśmy najmniej zadowoleni?

Powody są właściwie tylko dwa: 35 respondentów skarży się na problemy z pieniędzmi, a 20 % na stan zdrowia. Największy odsetek niezadowolonych ze swoich dochodów oraz materialnych warunków bytu jest wśród badanych w wieku od 55 do 64 lat i wśród osób bezrobotnych. Najgorzej swoje perspektywy na przyszłości widzą renciści i gospodynie domowe. Podobnie oceniają swoja sytuację mieszkańcy miast do 20 tys. ludności.

źródło: Komunikat z badań CBOS nr 3/2015

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze
?>