Dlaczego warto być wolontariuszem?

www.bankizywnosci.pl

Liczne badania dowodzą, że bezinteresowna praca na rzecz innych nie tylko przyczynia się do większej satysfakcji z życia czy zapobiega depresji i uczuciu odizolowania, lecz również zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci o ponad 20 procent. Tymczasem w Polsce osoby powyżej 50. roku życia należą do najmniej aktywnych społecznie.
Badanie przeprowadzone przez Eurobarometer wskazuje, że tylko 12 procent mieszkańców naszego kraju w wieku 55 plus angażuje się w wolontariat. Polacy powyżej 60. roku wolą oglądać telewizję, spotykać się ze znajomymi albo uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Tylko 14 procent badanych interesuje się działaniem na rzecz lokalnej społeczności. Warto to zmienić, ponieważ seniorzy mają wiele do zaoferowania. Angażując się w wolontariat, osoby 50 plus mogą udowodnić, że są aktywne, zainteresowane ważnymi sprawami i niezbędne w funkcjonowaniu każdej społeczności. A wolontariat daje wiele nie tylko potrzebującym, ale także tym, którzy im pomagają.Jakie zalety przynosi bezinteresowna praca dla innych?

Poczucie celu i droga do samorealizacji
Osoby na emeryturze lub takie, których dzieci wyprowadziły się już „na swoje” mają więcej wolnego czasu, który mogą wreszcie wykorzystać na zaangażowanie się w coś, o czym zawsze marzyły. Doświadczenie dojrzałych osób jest nieocenione, a dla nich samych to okazja do samorealizacji.

Wzrost optymizmu
Bycie wolontariuszem nie wymaga codziennej pomocy – wystarczy zadeklarować się w miarę własnych możliwości. Nawet parę godzin tygodniowo poświęconych jakiejś sprawie daje poczucie przynależności i dumy. Widząc ważne i wymierne efekty działania, czujemy się dobrze z samym sobą i bardziej optymistycznie patrzymy na życie.

Lek na samotność
Ludzie, zwłaszcza starsi, często zapadają na depresję z powodu społecznej izolacji, a wolontariat stwarza okazję regularnego kontaktu z innymi, pozwala poznać osoby o różnych zainteresowaniach, doświadczeniu życiowym czy hierarchii wartości. Wolontariat wiążę się z pracą zespołową, a to daje poczucie wsparcia.

Zdrowie i samopoczucie
Dr Suzanne Richards z University of Exeter Medical School wraz z grupą naukowców przeanalizowała 40 przeprowadzonych w różnych krajach eksperymentów, w ramach których badano relacje pomiędzy wolontariatem a zdrowiem i szczęściem zaangażowanych w niego ludzi. Wyniki dowodzą, że osoby pomagające bezinteresownie innym są o 22 procent mniej narażone na przedwczesną śmierć. Dojrzali wolontariusze rzadziej cierpią na depresję oraz demencję, a także są bardziej zadowoleni z życia.

Gdzie można pomagać?
Decydując się na wolontariat, warto odpowiedzieć sobie na pytania: jakie problemy są mi bliskie, co chcę zmienić, w jaki sposób mogę wykorzystać swoje umiejętności i ile czasu jestem w stanie poświęcić na działania charytatywne. Wolontariuszy w dojrzałym wieku starają się pozyskać m.in. Banki Żywności oraz ich organizacje partnerskie. W pomoc można się włączyć na terenie całego kraju, ponieważ Banki Żywności współpracują z ponad 3000 organizacjami partnerskimi odbierającymi żywność. Tylko w 2015 roku pomoc, tj. 140 tys. ton żywności, trafiła do 1.3 mln osób. Taka sieć współpracy wymaga zaangażowania wolontariuszy. Pomagać można na wiele sposobów: m.in. przy sortowaniu i rozładowywaniu żywności, w pracy biurowej, technicznej czy logistycznej. Więcej informacji na wolontariat.bankizywnosci.pl.