fbpx

Obraz macho w agresywnych reklamach

Macho w agresywnych reklamach
123rf

Badania wykazały, że pewne reklamy w czasopismach skłaniają mężczyzn do agresywnych zachowań.
Specjaliści od badania rynku reklamy zauważyli, że wśród reklam pojawiły się takie, które promują zestaw poglądów na temat męskości określanej jako „hipermęskość”. Dotychczasowe badania pokazały związek między hiper-męskością a problemami społecznym i zdrowotnymi młodych mężczyzn, takich jak: niebezpieczna jazda samochodem, narkotyki i przemoc wobec kobiet. Na potrzeby nowego eksperymentu badawczego naukowcy przeanalizowali reklamy w ośmiu wysoko nakładowych czasopismach dla mężczyzn. Stwierdzili, że na promowaną w nich hipermęskość składają się cztery elementy:

– wytrzymałość,
– przemoc,
– podejmowanie ryzyka,
arogancka postawa wobec kobiet.

Hipermęskość została odnotowana w 56 procentach badanych czasopism (cała próbka to 527 reklam). W niektórych czasopismach odsetek ten wynosił nawet 90 proc. Dalsze analizy wykazały, że czasopisma z największą ilością reklam promujących hipermęskość skierowane są do mężczyzn młodych, mniej zamożnych i mniej wykształconych. Naukowcy twierdzą, że taki właśnie odbiorca bardziej jest podatny na wpływy, bo wciąż jeszcze uczy się, jaką postawę ma zająć wobec życia. Dodatkowo tacy mężczyźni bardziej są skłonni ukryć się za fasadą twardości i przemocy emocjonalnej oraz fizycznej jako metody zdobywania władzy, i społecznego szacunku. Jest to wzorzec, który chętnie wykorzystują w relacjach z kobietami. Reklamy „przekonują” ich, że są to pożądane zachowania. Dlatego powszechny wizerunek hipermęskości w reklamach publikowanych w męskich magazynach może być szkodliwy zarówno dla mężczyzn, jak i ogółu społeczeństwa, twierdzą naukowcy. Tak działa upowszechnianie szkodliwych stereotypów.

źródło: Springer