fbpx

Praktyki wielkopostne Polaków według CBOS

W dniach 8-14 marca tego roku CBOS przeprowadził sondaż na liczącej 1015 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Z badań CBOS wynika, że Polacy są bardzo przywiązani do tradycji wielkopostnych i wielkanocnych.
Przestrzeganie praktyk wielkopostnych – jak podkreśla CBOS – jest przede wszystkim uzależnione od religijności badanych – im częściej biorą udział w mszach i nabożeństwach, tym bardziej angażują się w praktyki związane z tym okresem. W ocenie ośrodka wpływ wieku na udział w praktykach wielkopostnych nie jest jednoznaczny.

Jak pokazuje badania prawie dwie trzecie (64 proc.) przykłada większą wagę do przestrzegania postu, a ponad połowa dorosłych (59 proc.) stara się uczestniczyć w nabożeństwach wielkopostnych. Co ciekawe – jak wynika z badań CBOS – nawet osoby deklarujące sporadyczne uczestnictwo w mszach (kilka razy do roku) albo w ogóle nieuczestniczące w praktykach religijnych deklarują ograniczenie rozrywek i chęć zmian na lepsze w swoim życiu.

 

CBOS, za Wirtualne Media