10 rad na koniec psychoterapii

123rf.com

8. Twarzą w twarz

Nawet gdy terapia prowadzona jest online albo telefonicznie, dobrze jeśli ostanie spotkanie odbywa się twarzą w twarz. Jest to najlepszy sposób, aby domknąć relację.

9. Przyjazne gesty

W zależności od metody, w jakiej pracują terapeuci, możliwa jest z nimi bliższa lub dalsza prywatna zażyłość. Niezależnie jednak od „przepisów” ostatnia sesja sprzyja przyjacielskim gestom jak uściśnięcie lub przytulenie, czy po prostu wymianie ciepłych słów.

10. Słowa „to nie musi być koniec”

Dobrze, żeby zakończenie było świadomym początkiem nowego, lepszego etapu życia. Jednak powiedzenie sobie wyraźnie, że możecie do siebie wrócić, zwykle poprawia samopoczucie w momencie zakończenia terapii.