Alfabet pozytywnych emocji – cierpienie

cierpienie
123rf.com

C jak cierpienie – to negatywny stan psychiczny i emocjonalny bądź fizyczny. Cierpienie psychiczne wiąże się z doświadczaniem negatywnych emocji, takich jak lęk, poczucie krzywdy, smutek, czy żal.
I choć wolimy cierpienia nie doświadczać, to znalazło ono ważne miejsce w świecie ludzkich emocji i intelektualnych rozważań. Jego rolę w naszym życiu próbowało definiować wiele wybitnych umysłów.

Niektórzy uważają, że cierpienie to pryzmat, bez którego nie można zobaczyć tego, co w ludzkiej egzystencji ważne i prawdziwe. Ksiądz Jan Twardowski twierdził, że „każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia, że miłość bez cierpienia nie jest miłością”, a Fiodor Dostojewski, że „bez cierpienia nie zrozumie się szczęścia”.

Joanna GodeckaInni jednak patrzą na nie z dystansem, jak Emil Cioran: „Człowiek – to jedyne zwierzę, które potrafi cierpieć przez to, czego nie ma”. Idąc tym tropem, przypatrzmy się swojemu cierpieniu. Jak często związane jest ono z projekcjami naszego Ego – niezaspokojoną potrzebą popularności, aprobaty, władzy i prestiżu. Obiecujemy sobie, że osiągając je, osiągniemy przeciwieństwo cierpienia, czyli szczęście.

Jeśli nasze cierpienie wywodzi się z niezaspokojonych potrzeb, spróbujmy obyć się bez niego.

Okazuje się, iż dwa podstawowe motywy, które nami kierują to osiąganie przyjemności i unikanie bólu. Czy jednak świadomość cierpienia jest nam niezbędna by działać? A może wystarczyłaby pozytywna motywacja? Czy chcemy być razem by doświadczyć wspólnoty czy uniknąć samotności? Czy zarabiamy pieniądze, aby cię cieszyć posiadaniem, czy aby nie doświadczyć braku? Czy dbamy o siebie by cieszyć się zdrowiem, czy też z lęku przed chorobą?