Siedem zasad Huny

i reakcje.

3. Energia podąża za uwagą

Energia przepływa tam, gdzie przemieszczamy uwagę. Skupiona w taki sposób oddziałuje stwórczo w zależności od natury myśli, które jej towarzyszą. Koncentrowanie uwagi na czymkolwiek tworzy kanał, dzięki któremu urzeczywistniają się myśli i uczucia.

4. Chwila mocy jest teraz

Nie jesteśmy związani żadnymi wydarzeniami z przeszłością, ani też postrzeganiem przyszłości. Mamy moc, aby w chwili obecnej zmienić ograniczające przekonania, by świadomie zsadzić ziarna przyszłości zgodnej z naszą wolą. Zmienając swoje myśli, zmieniasz doświadczenia i nie istnieje żadna moc na zewnątrz nas, zdolna powstrzymać nasze zamiary. Jesteśmy wolni w stopniu, w jakim z tego korzystamy.

5. Kochać to dzielić szczęście

Istoty ludzkie istnieją z powodu miłości, czy są tego świadome czy nie. Miłość jest najpotężniejszym narzędziem efektywnego działania. Głębsze znaczenie hawajskiego słowa „aloha” (miłość) to: „bycie szczęśliwym z kimś lub czymś i dzielenie się z nim szczęściem”. W tym sensie miłość stanowi zarówno postawę, jak i działanie. To nie jest tylko uczucie czy rodzaj zachowania, ale sposób na zmianę. Miłość jest duchową mocą, która wzmaga się w miarę jak słabnie osądzanie i krytycyzm. Intencja pełna miłości jest najpotężniejszą siłą duchową jaką zna