fbpx

Masz chore dziecko, czy przysługuje ci zwolnienie?

Masz chore dziecko, czy przysługuje ci zwolnienie?
123rf.com

Jeśli zachoruje ci dziecko, to możesz wziąć zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie na dziecko traktowane jest jako zasiłek opiekuńczy.
Maksymalnie na opiekę nad dzieckiem możesz otrzymać 60 dni zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego. Zasiłek taki przysługuje ci, jeśli jesteś ubezpieczona. Zwolnienie lekarskie na dziecko dotyczy opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.

Musisz wiedzieć, iż łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających twojej opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje ci z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza Twoje dziecko, porodu lub choroby Twojego małżonka ubezpieczonego, który stale opiekuje się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, albo pobytu małżonka ubezpieczonego, który stale opiekuje się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Prawo do zasiłku przysługuje na równi tobie, matce, jak również ojcu dziecka, ale zasiłek wypłaca się tylko jednemu z was – rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem masz także, jeśli wraz z twoim partnerem nie pozostajecie w formalnym związku małżeńskim, ale prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ci z tytułu sprawowania opieki nad własnym dzieckiem, dzieckiem małżonka, dzieckiem adoptowanym, a także dzieckiem obcym, przyjętym na wychowanie i utrzymanie.

Zwolnienie lekarskie na dziecko możesz otrzymać tylko w sytuacji, kiedy żaden inny członek rodziny nie może zapewnić opieki twojemu dziecku. Jeśli twoje dziecko ma mniej niż 2 lata to zawsze możesz wziąć zwolnienie bez względu na to, czy ktoś inny może sprawować nad nim opiekę.

Jeśli skorzystasz ze zwolnienia lekarskiego na dziecko, to otrzymasz zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Podstawowym dokumentem, który pozwoli ci uzyskać zwolnienie lekarskie na dziecko, jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

?>