Jak zachować zdrowie psychiczne i nie zwariować

123rf.com

2. Przystosowanie społeczne

Człowiek to nie samotna wyspa, dlatego inni potrzebni są mi do szczęścia. JA lubię ludzi, a oni lubią mnie. Dobre relacje interpersonalne, współpraca czy obcowanie z drugim człowiekiem to dobrze zdefiniowane przystosowanie społeczne.

3.Autonomia

Jestem świadom własnego JA, niezależności, zdrowej potrzeby akceptacji, przyjęcia odpowiedzialności za własne życie.

4.Tolerancja

Tolerancja to prawo innych do inności, prawo do błędu, pomyłek, wybaczania. JA nie potępiam, nie oceniam, pamiętam, że tak jak i JA, każdy jest tylko człowiekiem.

5. Akceptowanie dwuznaczności i niepewności

Przekonanie, że świat ma charakter probabilistyczny i nic na ziemi nie jest całkowicie konieczne i pewne. JA eksploruję świat, smakuję mądrze życie i nie przestaję się uczyć.

6.Giętkość myślenia

Jestem ciekawy poznawczo, otwarty na zmiany i nowości. Słucham siebie, ale i słucham innych, jestem chętny na nowe idee i poglądy.

7. Myślenie naukowe

Stawianie hipotez to moja specjalność, racjonalność w osądach i myśleniu oraz obiektywność w pojmowaniu świata i rozumieniu siebie.