1. Zwierciadlo.pl
 2. >
 3. Seks

Alfabet pozytywnych emocji – I jak inteligencja

123rf.com
I jak INTELIGENCJA - oznacza pojętność; w psychologii – zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych. Jak powiedział Bertold Brecht: „Inteligencja nie polega na tym, że się błędów nie robi tylko, że się błędy naprawia”.

Inteligencję mierzy się tzw. ilorazem inteligencji, który oznacza się skrótem IQ (z angielskeigo – Intelligence Quotient ), badanym za pomocą specjalnych testów.

Numer 1 na świecie z wynikiem 210 punktów to Kim Ung-Yong koreański fizyk. Jako trzylatek rozwiązywał trudne zadania z zakresu rachunku różniczkowego i całkowitego. Już rok później posługiwał się czterema językami: koreańskim, japońskim, angielskim i niemieckim. W wieku od 3 do 6 lat studiował fizykę. Gdy miał 7 lat, został zaproszony do USA przez NASA.  Stopień naukowy doktora uzyskał jeszcze przed ukończeniem 16. roku życia.

Czytając o jego dokonaniach, trudno nie nabawić się kompleksów! Pocieszające jest to, że w 1983 roku dr Howard Gardner ogłosił teorię inteligencji wielorakiej, która zmieniła powszechne pojęcie o tym zjawisku. Gardner stwierdził, że złożoność ludzkiej psychiki i osobowości uniemożliwia pomiar zdolności umysłowych przy użyciu testu IQ czy jakiegokolwiek innego standaryzowanego modelu testowego. Naukowiec argumentował, że każdy człowiek ma inne predyspozycje psychiczne, a co za tym idzie - w jednych dziedzinach będzie radził sobie lepiej a w innych gorzej. Stworzył model 8 różnych typów inteligencji: językowo-werbalną, logiczno-matematyczną, przestrzenną, ruchową czyli cielesno-kinestetyczną, muzyczną, interpersonalną (społeczną), intrapersonalną (wewnętrzną) oraz przyrodniczą.

Warto dodać, że na liście cech pożądanych u partnera inteligencja zajmuje wysokie miejsce. Szczególnie inteligencja emocjonalna, dzięki której w związku nie zabraknie:

 • empatii,
 • asertywności,
 • współpracy,
 • umiejętności jasnego wyrażania uczuć i potrzeb,
 • umiejętności rozwiązywania problemów.
Partner o rozwiniętej inteligencji emocjonalnej to osoba o wysokiej samoświadomości, zdolnościach adaptacyjnych, adekwatnej samoocenie i samokontroli. No i ponoć najseksowniejszym organem jest… ludzki mózg

Czy inteligencji emocjonalnej można się nauczyć? Można ją zwiększyć poprzez ćwiczenie samoobserwacji i praktyki obecności.

Zrób ćwiczenie:
 • Stań prosto, ale swobodnie na lekko rozstawionych nogach.
 • Weź 20 oddechów w czterech sekwencjach – 4 oddechy normalne, 5. jak najgłębszy. Nie rób przerw między wdechami i wydechami i odwrotnie.
 • Następnie skup cała swoją uwagę na fizyczności – słuchaj co „mówi” do Ciebie Twoje ciało. Poświęć na to kilka minut.
 • Potem skieruj uwagę na swoje myśli. Obserwuj je ale nie pozwól się im „zabierać”. Po kilku minutach przenieś uważność na emocje i również „przyjrzyj” im się uważnie. Jakie są? Co naprawdę czujesz.
To ćwiczenie zwiększa bardzo wydatnie naszą umiejętność odczytywania sygnałów z trzech poziomów: fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Bardzo otwiera nasz na siebie samych i innych.
Czytaj

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
 • Polecane
 • Popularne
 • Najnowsze