narcyz, niedostępność emocjonalna, zamknięcie uczuciowe, niebezpieczny mężczyzna