Kontakt

e-mail: sklep@zwierciadlo.pl

tel:  (+48) 22 312 37 12

Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o.

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

Sklep internetowy zwierciadlo.pl działający pod adresem sklep.zwierciadlo.pl  prowadzony jest przez Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 5252222636, REGON:017400479.