Tag: anoreksja

Zaburzenia odżywiania: anoreksja

Zwykle stygmatyzuje się rodziców, gdy nastolatek zapada na anoreksję. Ale naukowcy twierdzą, że to nie rodzina stanowi główną przyczynę tej podstępnej choroby. Samogłodzenie ma przede wszystkim podłoże genetyczne i biochemiczne. A bliscy też potrzebują pomocy i wsparcia, by mogli uczestniczyć w leczeniu i rodzinnej terapii dziecka.

Kiedy psychika prowadzi do zaburzeń odżywiania?

Od wielu lat wzrasta wskaźnik rozpowszechnienia jadłowstrętu psychicznego (w zależności od badań wynosi od 0,2% do 2,2%). Literatura przedmiotu dowodzi, że jadłowstręt psychiczny ma charakter polietiologiczny, tzn. wieloczynnikowy. Wśród czynników biologicznych, rodzinnych, psychologicznych (indywidualnych), społecznych i kulturowych wyróżnia się czynniki ryzyka (predysponujące), czynniki spustowe (wyzwalające) oraz czynniki podtrzymujące to zaburzenie. O przyczynach zaburzeń pisze dr Anna Brytek-Matera, psycholog SWPS Katowice.

Ortoreksja. Kiedy zdrowe odżywianie staje się obesją

Ciągłe dbanie o prowadzenie zdrowego trybu życia i jedzenie właściwych posiłków może doprowadzić do obsesji. Według badań prowadzonych przez dr Annę Brytek-Matera, psycholog SWPS Katowice w Polsce zaburzenie to dotyczy przede wszystkim kobiet. „Obsesja zdrowego jedzenia w konsekwencji długofalowej może prowadzić nie tylko do spadku masy ciała i niedożywienia, ale również do obniżenia nastroju i izolacji społecznej”, przestrzega badaczka.

Zaburzenia_odzywiania

Zaburzenia odżywiania u nastolatków – anoreksja

Zaburzenia odżywiania najczęściej mają swój początek w okresie dorastania. Mimo licznych badań przeprowadzonych przez ostatnie dziesięciolecia nie osiągnięto zgody , co do odpowiedzi na pytanie: dlaczego u niektórych nastolatków występują zaburzenia odżywiania?

odzywiania_zaburzenia

Stres a zaburzenia odżywiania

Stres niewątpliwie jest czynnikiem wpływającym na nasze nawyki żywieniowe, może powodować utrwalenie istniejących w tym obszarze zaburzeń.

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania – bulimia

Z badań wynika, że do nieprawidłowości w zakresie jedzenia dochodzi najczęściej w okresie dojrzewania. Zaburzenia łaknienia występujące w tym czasie u młodych osób mogą być związane z czynnikami zewnętrznymi.

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania – jadłowstręt psychiczny

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) po raz pierwszy opisano pod koniec XIX wieku, jednak dopiero w latach 70. XX wieku opracowano kryteria diagnostyczne w celu jego lepszego rozpoznawania. Anoreksja, bo tak też nazywane jest to zaburzenie, często kojarzone jest z brakiem apetytu, nie jest to jednak główna jego przyczyna.

Kiedy świat zaczyna kręcić się wokół jedzenia

Żyjemy w czasach, w których idealnym wzorem jest bycie szczupłym, często utożsamiane z byciem atrakcyjnym. Jednak podejmowanie prób osiągnięcia idealnej sylwetki może wymknąć się spod kontroli, a w pewnych przypadkach doprowadzić do pojawienia się zaburzeń odżywiania.

Dziecko przy stole: uśmiechnij się i jedz

Właściwie dlaczego nie pochwalić dziecka za to, że nie zjadło obiadu, czyli że posłuchało swojego ciała, że rozpoznało swoje potrzeby? Dlaczego ładnie jeść oznacza tylko jeść wszystko, co jest na talerzu, a nie jeść tyle, ile potrzebuję? – pyta psycholog Agnieszka Stein.