Tag: asertywny wobec dziecka

Nie znaczy nie

Tak trudno swojemu kochanemu dziecku czegoś odmówić
czy zakazać! Dlatego uczmy się asertywności!