Tag: August Diehl

Jeśli nie my, to kto?

Historia miłości Bernarda Vespera, syna nazistowskiego pisarza, i Gudrun Ensslin, którzy wspólnie zaczynają prowadzić małe wydawnictwo, a później wiążą się z przedstawicielami tworzących się wówczas w Niemczech lewicowych organizacji terrorystycznych.