Tag: Aukcje PISF dla WOŚP

Unikatowe aukcje filmowe na rzecz WOŚP

Polski Instytut Sztuki Filmowej po raz szósty rozpoczął filmowe aukcje na rzecz Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wszystkich miłośników kina zapraszamy
do licytowania niezwykłych przedmiotów i przeżyć.