Tag: automobil

Weekend z autami z duszą

Przedmioty są czymś więcej niż tylko rzeczami. Budzą wspomnienia i poruszają wyobraźnie. Mogą nam powiedzieć, za czym tęsknimy i czego pragniemy. Ale też pokazać, kim jesteśmy. Składa się na nasze „ja” to, co widzieliśmy i co przeżyliśmy. A w tym, czym dany przedmiot jest dla nas, ważne okazują się filmy, w których te przedmioty zobaczyliśmy, książki, w których o nich przeczytaliśmy, a nawet zdjęcia, czy muzyka, której były bohaterami. Także opowieści naszych rodziców czy dziadków nadają znaczenia, jak można by powiedzieć: zwykłym/niezwykłym przedmiotom.

Bauhaus – Nostalgia za pewnym marzeniem

Rok 2009 aż uginał się pod ciężarem znamiennych rocznic. 20 lat temu upadł berliński mur – dla niektórych również symbol ostatecznego końca nowoczesności. Setna rocznica „Manifestu futurystycznego” oraz 90-lecie powstania Bauhausu były dla nowoczesności nie mniej doniosłe. Futuryści chcieli zburzyć stary świat; Bauhaus stał się międzynarodowym laboratorium, w którym pracowano nad nowym.