Tag: balet romantyczny

Balet romantyczny w grafice

Album zawiera 126 dziewiętnastowiecznych grafik pokazujących balet romantyczny, balety i tańce wówczas powstałe, przede wszystkim…