Tag: cash mobs

Solidarny shopping

Na początku był flash mobs, czyli spontaniczne happeningi miejskie. Pierwszy odbył się na początku 2003 r. w Nowym Jorku.