Tag: choroby wywoływane prze paciorkowce

Strzeż się pneumokoków

Zakażenia pneumokokowe są najczęściej występującymi pozaszpitalnymi zakażeniami bakteryjnymi. W Polsce ich liczba nie jest dokładnie oszacowana.