Tag: co daje wyobraźnia

Wyobraźnia działa non stop!

Albert einstein powiedział: „wyobraźnia jest ważniejsza nawet od wiedzy”. Dlaczego? Bo wiedza jest ograniczona, a wyobraźnią można ogarnąć cały świat.