Tag: co nam mówią gesty

jak flirtowac

Mowa ciała na randce

Ciało dysponuje całym arsenałem gestów, którymi może skutecznie uwodzić. Jak odkodować mowę ciała?

Prawdomówne gesty – lekcje mowy ciała

W miarę rozwoju człowieka jako gatunku do przekazywania myśli i emocji zaadaptowaliśmy
język. Ale mowy ciała nie zapomnieliśmy nigdy. Do dziś, gdy coś się nam podoba, nasze źrenice
rozszerzają się, a twarz rozciąga w uśmiechu. Nasze ciała mówią często za nas lepiej, niż potrafi-libyśmy przekazać za pomocą języka.