Tag: CO2

Jest za ciepło!

I nie mówimy tu o naszym dziwnie przypominającym marzec grudniu, ale o średniej temperaturze na świecie. Jest niepokojąco wysoka!, alarmują ekolodzy. Trudno, odpowiadają politycy.