Tag: cukrzyca a skóra

Cukrzyca – z czego wynikają problemy skórne?

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, charakteryzującą się podwyższonym poziomem cukru we krwi, związaną
z defektem wydzielania bądź działania insuliny. Chorobę rozpoznaje się w przypadku stwierdzenia stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej ≥200mg/dl u osób z objawami hiperglikemii w dowolnej próbce krwi, lub u osób bez objawów hiperglikemii przy dwukrotnym podwyższeniu stężenia glukozy ≥ 126 mg/dl na czczo. Szacuje się, że w Polsce liczba pacjentów cierpiących z powodu cukrzycy wynosi ok. 3 miliony.