Tag: Czeław Miłosz

Wystawa Wiara Nadzieja Miłosz

Wiara Nadzieja Miłosz – projekt oparty na tekstach z tomu „Świat. Poema naiwne”, jest próbą twórczej interpretacji poezji Czesława Miłosza poprzez „przekład” tekstu pisanego na język obrazu, dźwięku, formy plastycznej oraz na język brajla i język migowy.