Tag: czym jest asertywność

asertywna komunikacja

ABC asertywności, czyli jak komunikować swoje granice

Techniki asertywności są to sposoby komunikacji, które umożliwiają nam stawianie granic (ochronę siebie) na poziomie werbalnym. Komunikując się w sposób asertywny, zyskujemy wiarę w siebie, wiarygodność, skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach konfrontacyjnych, mniejsze zdenerwowanie (stres, napięcie), większą szansę na utrzymanie pozytywnych relacji pomimo odmiennych stanowisk.

zdrowa asertywnosc

ABC asertywności, czyli jak dbać o siebie i innych

Pojęcie asertywności stało się popularne w Polsce ponad 20 lat temu. Pojawiły się szkolenia i warsztaty z tej dziedziny. Postawa asertywna stała się godna naśladowania. Jasne i głośne wypowiadanie swojego zdania, a zwłaszcza odrębnego zdania, było „powiewem Zachodu”.
Do dziś można spotkać się z przekonaniem, że asertywność, to nić innego jak umiejętność odmawiania, mówienia „nie!”. Pojęcie to odnosi się jednak do określonego sposobu myślenia, doświadczania siebie i innych oraz do określonych zasad zachowania.

asertywnosc

Asertywność w komunikacji

Porozumiewanie się na zasadzie niezaprzeczania innym ani sobie, uznania, że tak jak ja – inni również nie chcą, by odbierano im kontrolę nad ich postępowaniem – to podstawowa zasada asertywności. Czy jej przestrzegasz?